Phòng khách sạn

Phòng 3 giường 1m8

Phòng 3 giường 1m8

800.000 VNĐ

Diện tích 45m2

Phòng 2 giường 1m8

Phòng 2 giường 1m8

750.000 VNĐ

Diện tích 45m2

Phòng 2 giường 1m3

Phòng 2 giường 1m3

550.000 VNĐ

Diện tích 28m2

Phòng 2 giường 1m8

Phòng 2 giường 1m8

650.000 VNĐ

Diện tích 36m2

Phòng 1 Giường 1m8

Phòng 1 Giường 1m8

450.000 VNĐ

Phòng 1 Giường 1m8

Phòng Vip

Phòng Vip

900.000 VNĐ

Diện tích 45m2